Medezeggenschapsraad

Samen werken aan een goed resultaat! Samen met de leerkrachten, samen met de ouders, samen met de school. Dat is de medezeggenschapsraad (MR).

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

- de schoolorganisatie

- het personeelsbeleid

- het financieel beleid 

Het bestuur van de school moet elk belangrijk besluit dat ze wil nemen, voorleggen aan de MR. Ook mag de MR (on)gevraagd haar standpunt bekend maken aan het bestuur.

Het is belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de meningen en ideeën van ouders en leerkrachten. De MR vergadert één keer per 6 weken. Communicatie over besproken MR zaken vindt regelmatig in de infobulletins plaats. Het gevoerde beleid wordt ieder jaar bekend gemaakt middels een jaarverslag. 

De school is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die vallen onder ons schoolbestuur O2G2.

MR-leden

Voorzitter

Arno Prins (ouder)

Leden

 

Joni Marquart Scholtz (ouder)

Frank van der Veen (leerkracht)

Jordy Sousa (ouder)

Ineke Pit (leerkracht)

 

Karin Douma (leerkracht)

e-mail:  mr.ohb@o2g2.nl

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies