Ouderbijdrage

Groningen, 7 oktober 2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Via deze brief vragen wij u namens de Stichting Ouderraad Oosterhoogebrugschool, de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor scholen in Nederland geen vergoeding krijgen van de rijksoverheid. Deze activiteiten worden georganiseerd voor álle kinderen van álle groepen. Voorbeelden zijn o.a. de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, kerstdoemarkt, avond-4-daagse, laatste schooldag, sportactiviteiten, culturele activiteiten en verkeersactiviteiten.

 

Afgelopen schooljaar hebben alle activiteiten tezamen ca. € 11.000,- gekost. Dit is een lager bedrag dan voorgaande schooljaren vanwege de afgelasting van enkele activiteiten door de COVID-19 maatregelen. COVID-19 is ook dit huidige schooljaar nog steeds van invloed op de organisatie van veel schoolactiviteiten. Vrijwel alle schoolactiviteiten gaan door maar soms in aangepaste vorm.

 

Om ook dit schooljaar weer alle activiteiten te bekostigen, vragen wij u om een bijdrage van:

€40 à €60 per kind

 

Het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage namens 70% van het totaal aantal kinderen betaald. Graag zien wij dat namens álle kinderen wordt betaald. De ouderbijdrage blijft een vrijwillige bijdrage en u kunt van het voorgestelde bedrag afwijken.

 

De Stichting Ouderraad Oosterhoogebrugschool int en beheert de ouderbijdrage.
U kunt uw bijdrage overmaken op:

IBAN: NL80 INGB 0007 2293 48

Ten name van: Stichting Ouderraad OHB-school

Onder vermelding van: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

 

Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór vrijdag 20 november 2020 aangezien de voorbereidingen voor de eerste activiteiten al zijn begonnen. We danken u hartelijk voor uw bijdrage!

 

De schoolreizen staan los van deze ouderbijdrage. Hierover krijgt u in het voorjaar een aparte brief.

 

Komt u in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds, dan ontvangt u een brief thuis van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente.

Wij vragen u dringend hier gebruik van te maken en de brief z.s.m. op school bij Alie Schreuder in te leveren. Uw ouderbijdrage wordt op deze wijze vergoed en u steunt daarmee de activiteiten die het schoolteam en de Ouderraad organiseren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het schoolteam,                                                     Namens de Ouderraad,

 

 

 

Karlijn van der Walle                                                            Peter van der Hoek

Directeur Oosterhoogebrugschool                                                 Voorzitter Ouderraad

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies