Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Oosterhoogebrugschool bestaat uit circa 15 personen. 

Onze OR is een stichting en brengt advies uit aan de medezeggenschapsraad en directie.

Wat doet de Ouderraad?

De OR organiseert en helpt mee met activiteiten voor kinderen en ouders van de Oosterhoogebrugschool. Het is een enthousiaste club die bestaat uit ouders van kinderen van de Oosterhoogebrugschool en die het leuk vindt om actief te zijn voor de school. Dit gebeurt vaak in samenwerking met het team of met de Medezeggenschapsraad (MR).


Voorbeelden van activiteiten waarvoor de Ouderraad zich inzet:

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Avondvierdaagse
  • Laatste Schooldag
  • Luizencontrole
  • Verkeersactiviteiten
  • Boekenweek

Om deze en andere activiteiten te financiering int en beheert de OR de ouderbijdrage. Elk jaar in oktober wordt de hoogte van de ouderbijdrage bekend gemaakt. Voor schooljaar 2020-2021 is deze vastgesteld op 40 à 60 euro per kind.

Naast de ouderbijdrage int en beheert de Ouderraad ook het schoolreisgeld.

Wanneer vergadert de OR?

De OR vergadert elke tweede dinsdag van de maand, de vergaderingen worden bijgewoond door iemand van de Medezeggenschapsraad (MR) en een lid van het team. De vergaderingen zijn openbaar.

Algemene Ouderraad Vergadering

Eens per jaar organiseert de OR een vergadering waarvoor alle ouders van kinderen van de Oosterhoogebrugschool worden uitgenodigd. Op deze jaarvergadering wordt informatie gegeven over het gevoerde (financiële) beleid van de OR.

Lid worden van de Ouderraad?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Een keer per maand worden tijdens de vergadering de verschillende activiteiten besproken en belegd. Naast het bijwonen van de vergaderingen ben je actief bij het voorbereiden van verschillende activiteiten, zoals bij de kerstviering, de sinterklaasviering, laatste schooldagviering of bij andere voorkomende activiteiten. Het voorbereiden van een activiteit gebeurt in een commissie bestaande uit meerdere OR-leden en teamleden. De ene activiteit vergt meer voorbereiding en tijd dan de andere. De tijd die je beschikbaar stelt bepaal je echter zelf.

Nieuwsgierig geworden?  

Je bent van harte uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, een vergadering bij te wonen. We vergaderen op school elke tweede dinsdagavond van de maand van 19:30 – 21:30 uur. Zie ook het vergaderschema. Kom je langs? Wees welkom en laat het ons even weten via onze mail. Ook voor vragen kun je altijd even mailen. Ons mailadres:  or.ohb@o2g2.nl

Vergaderschema OR schooljaar 2020-2021:

Start 19:30 – 21:30 uur lerarenkamer op school.

september

8-9-2020

oktober

6-10-2020

november

10-11-2020

december

8-12-2020

januari

12-1-2021

februari

9-2-2021

maart

9-3-2021

april

13-4-2021

mei

11-5-2021

juni

8-6-2021


Deze ouders zitten dit schooljaar in de ouderraad: Een aantal leden - september 2020

Anita Huizinga

Esmeralda Kenter

Gerard Schaap

Henk Stegeman

Ingrid Stevens

Janneke Heimweg

Jessica Stuut (secretariaat)

Lyndda van Tienhoven-Wind (penningmeester) 

Marianne Freese - van der Tuin (secretariaat)

Marieke van der Pers

Mariska Dolfing

Peter van der Hoek (voorzitter) 

Stefan Schleper

Zita Geurtse

 

U kunt de ouderraad bereiken via het volgende mailadres: or.ohb@o2g2.nl

Heeft u specifieke vragen over de verkeersveiligheid in en om school dan kunt u deze vraag naar het volgende mailadres mailen: verkeerscommissie.ohb@o2g2.nl

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies