Vreedzame school

 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een positieve manier met elkaar omgaan. Dat ieder de ander accepteert en respecteert zoals hij/zij is. We hechten veel waarde aan een goede sfeer in de groep.

  

We werken inmiddels al een flink aantal jaren met de methode 'De Vreedzame School'. Dit is een methode voor sociaal-emotionele vorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. 

 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

De methode Vreedzame School geeft praktische handvatten voor meningsvorming en besluitvorming, het omgaan met conflicten, openstaan voor verschillenden en het nemen van verantwoordelijkheid. De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het niet bij.

 

De werkwijze van 'De Vreedzame School' vormt het uitgangspunt van het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

Naast deze nieuwe methode maken we ook gebruik van een pestprotocol (zie ook Omgaan met elkaar).

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies