Engels

Ook gaat de Oosterhoogebrugschool een doorlopende leerlijn Engels ontwikkelen vanuit het perspectief van de leerling. Op die manier wordt de continue ontwikkeling op het gebied van de Engelse vaardigheid van de leerling gewaarborgd en gaat de opgedane kennis in het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs niet verloren. Anderzijds worden leerlingen door het vastgestelde eindniveau ook niet overvraagd.
van hun rol in het grotere geheel en nemen op actieve wijze deel aan hun eigen leerproces.

Leerlingen van de Oosterhoogebrugschool krijgen vanaf groep 1 de leerlijn Engels aangeboden en raken op die manier al vroeg bekend en vertrouwd met de Engelse taal en het durven spreken van deze taal.  In elke groep wordt 60 minuten Engels per week, al dan niet geïntegreerd, aangeboden. Zo worden de leerlingen van de Oosterhoogebrugschool in de gelegenheid gesteld op het voortgezet onderwijs in te kunnen stromen op een Europees referentiekader (ERK) A1 of A2 niveau.
·         Er is per school vastgesteld hoe de leerlijn is vormgegeven en met welke methoden, materialen en didactiek er gewerkt wordt.
·         Er is een beoordelingssystematiek en methodiek voor het vaststellen van het eindniveau van een leerling in het PO. (ERK A1 of A2)
·         Werken aan wereldburgerschap door middel van internationalisering met behulp van de Engelse taal

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies