Ons onderwijs

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden, kiezen wij met zorg leermethodes. We gaan voor methodes die toegankelijk zijn maar ook bij de huidige tijdgeest passen. In de afgelopen paar jaar hebben we ons aanbod weer actueel gemaakt met nieuwe methodes. Ook beschikt de school over een netwerk met multimedia computers waarmee de leerlingen onder andere leren om met internet te werken.

Leerstof

De leerstof wordt vaak in klassikale lessen aangeboden. Leerlingen die meer aankunnen, doen naast de basisstof ook nog verrijkingsstof. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben, doen een minder grote hoeveelheid basisstof of werken met aangepaste leerstof. Er is gerichte aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn (zie passend onderwijs).

Focus op drie onderwijsaspecten

Naast klassikale lessen hebben we ook taakuren. In de taakuren leggen we de focus op drie aspecten.

1. Vrijheid van keuze

We willen leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken. Daarom mogen zij in de taakuren kiezen in welke volgorde ze bepaalde taken uitvoeren. We leren kinderen in de onderbouw en middenbouw te werken met een dagplanning en in de bovenbouw met een weekplanning.

De verantwoordelijkheid voor de tijdsplanning ligt zo voor een groot deel bij de leerlingen. Door het bieden van en leren omgaan met vrijheid stimuleren we kinderen tot een actieve en intrinsiek gemotiveerde leerattitude.

2. Zelfwerkzaamheid

Bij het werken in hoeken en bij de taaklessen werken leerlingen zelfstandig of samen aan een opdracht. De taken zijn zo opgebouwd dat de leerlingen actief betrokken zijn en goed moeten nadenken over wat ze wanneer gaan doen. Zelfwerkzaamheid bevordert de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel.

3. Samenwerking

Samenwerken vinden we een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de leerlingen. Samenwerking kan betekenen dat leerlingen elkaar hulp bieden of samen een opdracht maken. Samenwerking gebeurt tussen kinderen van hetzelfde niveau en van verschillende niveaus. Zo leren ze onder andere respectvol met elkaar omgaan.

Zie voor de specifieke methodes per vak de schoolgids:

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies