Voortgang en kwaliteit

Leerkrachten houden de vorderingen van uw kind zorgvuldig bij. 

Vorderingen toetsen

Leerkrachten beoordelen overhoringen, werkstukken, proefwerken en dergelijke. Ook nemen we in alle groepen methodegebonden toetsen af om de voortgang van de ontwikkeling te bepalen.

Verder maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen die landelijk genormeerd zijn. Dit zijn de CITO-toetsen. Het geeft ons inzicht in hoe onze leerlingen presteren ten opzichte van de landelijke scores.

Ontwikkeling volgen

We leggen alle resultaten vast in het Leerling (Ontwikkeling) Volg Systeem. De resultaten analyseren en evalueren we periodiek, zodat we een goed beeld krijgen van de ontwikkelingslijn van elk kind.

We volgen de leerlingen ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we SCOL (vragenlijsten op de computer). De sociale vaardigheden, werkhouding en schoolbeleving vinden wij namelijk erg belangrijk. 

Kwaliteit

We hebben hoge verwachtingen van ons onderwijs en we willen een goede kwaliteit leveren.

Door het maken van de analyses van alle resultaten, kunnen wij inschatten of we onze leerlingen op een adequaat niveau afleveren aan het voortgezet onderwijs. 

Als blijkt dat onze school beneden verwachting scoort op een bepaald onderdeel, maken we een plan van aanpak voor verbetering op dat gebied. Er worden afspraken gemaakt en nieuwe doelen gesteld voor het te wensen eindniveau. Vervolgens werken we consequent aan het uitvoeren van het plan zodat we weer op het gewenste niveau komen.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies