“Meester bedenkt altijd leuke stemmetjes tijdens het voorlezen”

Engels

We ontwikkelen een doorlopende leerlijn Engels vanuit het perspectief van de leerling. Dat betekent dat leerlingen in groep 1 starten met de ontwikkeling van hun Engelse vaardigheid. Die lijn van ontwikkeling loopt door tot en met het voortgezet onderwijs.

Op die manier zorgen we voor doorgaande ontwikkeling op het gebied van de Engelse vaardigheid van de leerling en gaat de opgedane kennis in het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs niet verloren. Anderzijds werken leerlingen zo geleidelijk toe naar het gewenste eindniveau en worden zij niet overvraagd.

Doordat onze leerlingen vanaf groep 1 aan de slag gaan met de leerlijn Engels, raken zij al vroeg bekend en vertrouwd met de Engelse taal en het durven spreken van deze taal. Elke groep besteedt 60 minuten per week aan Engels, al dan niet via lessen en opdrachten over andere onderwerpen.

Zo krijgen onze leerlingen de kans om op het voortgezet onderwijs in te stromen op het niveau van een basisgebruiker. (Europees Referentiekader A1- of A2.)

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies