Ouderbijdrage

Groningen, 12 oktober 2021 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Via deze brief vragen wij u de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. De Stichting Ouderraad Oosterhoogebrugschool int en beheert de ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor scholen in Nederland geen vergoeding krijgen van de rijksoverheid.  

Deze activiteiten worden georganiseerd voor álle kinderen van álle groepen. Voorbeelden zijn o.a. de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, kerstdoemarkt, avond-4-daagse, laatste schooldag, culturele activiteiten en verkeersactiviteiten. De schoolreizen staan los van deze ouderbijdrage. Hierover krijgt u in het voorjaar een aparte brief. 

Vanwege COVID-19 hebben alle activiteiten tezamen het afgelopen schooljaar minder gekost dan in voorgaande jaren. Voor dit schooljaar verwachten we dat de uitgaven weer naar het oude niveau zullen stijgen. 

Om dit schooljaar alle activiteiten te bekostigen, vragen wij u om een bijdrage van €40 à €60 per kind. 

Graag zien wij dat namens álle kinderen wordt betaald. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en u kunt van het voorgestelde bedrag afwijken.  

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

IBAN: NL80 INGB 0007 2293 48 

Ten name van: Stichting Ouderraad OHB-school 

O.v.v.: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren). 

 

Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór vrijdag 26 november 2021 aangezien de voorbereidingen voor de eerste activiteiten al zijn begonnen. We danken u hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Wanneer u eerder al in aanmerking kwam voor een gemeentelijke tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds (VOS-regeling), dan ontvangt de school een bijdrage van de gemeente. Daar hoeft u niets voor te doen. Wanneer u hierover twijfelt of wanneer dit uw eerste jaar is waarvoor dit geldt, dan kunt u contact opnemen met het Minimaloket van de gemeente voor meer informatie. Naast de VOS-regeling biedt ook Stichting Leergeld mogelijkheden. Deze stichting geeft financiële ondersteuning aan kinderen in minima-gezinnen op het gebied van onderwijs en vrije tijd. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunt u een aanvraag indienen bij deze stichting via https://www.leergeld.nl/groningen/doe-een-aanvraag/. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het schoolteam, Namens de Ouderraad, 

Karlijn van der Walle Peter van der Hoek 

Directeur Oosterhoogebrugschool Voorzitter Ouderraad 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies