“Oh kijk dan! Het is al kwart voor pauze”

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers jaarlijks een ouderbijdrage te doen. Deze bijdrage maakt het mogelijk om activiteiten voor onze leerlingen te organiseren waarvoor wij van de overheid geen vergoeding krijgen.

De Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de kerstdoemarkt, diverse verkeersactiviteiten en het spetterende laatste schooldagfeest: een aantal van de vele activiteiten die al jarenlang met veel succes georganiseerd kunnen worden door de ouderraad, dankzij de vrijwillige ouderbijdrage.

Deze vrijwillige bijdrage is bedoeld voor de extra activiteiten waarvoor scholen in Nederland geen vergoeding krijgen van de rijksoverheid.

Ook dit jaar willen wij als ouderraad weer graag vele activiteiten organiseren, voor álle kinderen, van álle klassen. Om dit schooljaar deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij u om een bijdrage van €40 à €60 per kind.

Voor leerlingen die later in het schooljaar instromen hanteren we onderstaand overzicht met richtbedragen.

Maand van instroom

Voorstel bedrag ouderbijdrage

Oktober t/m december

tussen € 40 en € 60

Januari en februari

 tussen € 30 en € 40

Maart en april

 tussen € 20 en € 30

Mei en juni

 tussen € 10 en € 20

Juli

tussen € 5 en € 10

De bijdrage is vrijwillig en u mag natuurlijk van dit bedrag afwijken. Weet dat kinderen nooit worden uitgesloten van deelname aan activiteiten.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op:

IBAN: NL80 INGB 0007 2293 48

Ten name van: Stichting Ouderraad OHB-school

O.v.v.: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

 

We begrijpen dat niet iedereen een financiële bijdrage kan opbrengen of dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden tussen allerlei kostbare activiteiten die er na schooltijd zijn. De overheid, gemeente Groningen en diverse instanties bieden mogelijkheden tot ondersteuning van de ouders of kunnen waardevolle informatie geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld, het NIBUD of WIJ-team Groningen.

Wanneer u eerder al in aanmerking kwam voor een gemeentelijke vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS-regeling), dan ontvangt de school een bijdrage van de gemeente. Daar hoeft u niets voor te doen.

NB: Deze ouderbijdrage geldt niet voor de schoolreizen. De kosten voor de schoolreizen worden apart berekend en op een later moment bekend gemaakt.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies