“Meester bedenkt altijd leuke stemmetjes tijdens het voorlezen”

Ouderraad

De Oosterhoogebrugschool kenmerkt zich door een actieve en betrokken ouderraad (OR) die uit circa 15 personen bestaat.

Wat doet de Ouderraad?

De OR organiseert en helpt mee met activiteiten voor leerlingen van de Oosterhoogebrugschool. Het is een enthousiaste club ouders die het leuk vindt om actief te zijn voor de school en de school hiermee te ondersteunen. 

De activiteiten waarvoor de Ouderraad zich elk schooljaar inzet:

 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Paasviering
 • Avondvierdaagse
 • Laatste Schooldag
 • Luizencontrole
 • Verkeersactiviteiten
 • Kinderboekenweek
 • Nationaal schoolontbijt
 • Speelpleinkisten
 • Moestuintjes

De ouderraad werkt hierbij vaak samen met leden van het lerarenteam.

Naast de vaste activiteiten zijn er ook vaak kleinere gebeurtenissen of zaken waar de OR zich voor inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe fietsjes voor de kleuters. Wanneer nodig organiseren we een sponsoractie voor een specifiek doel. Zo is in schooljaar 2021-2022 een sponsoractie gehouden voor de aanschaf van nieuwe hesjes en boeken. In 2019 is een sponsoractie gehouden voor het opnieuw inrichten van de schoolpleinen (pannakooi, klimmuur, tafeltennistafel etc.).

Leden Ouderraad

 • Angela Bakels
 • Anna Yedema
 • Charlotta Risteruw
 • Jessica Stuut (penningmeester)
 • Lidian Korenberg
 • Lynnda van Tienhoven-Wind
 • Marianne Freese – van der Tuin (secretariaat)
 • Mariska Oedekerk
 • Mariska Struik
 • Monique Paapst
 • Peter van der Hoek (voorzitter)
 • Therecia Haaksma

OR_collage

Op dit moment hebben we voldoende OR-leden, heeft u interesse om ook lid te worden? Neem dan contact op met ons via or.ohb@o2g2.nl. 

Vergaderingen

De OR vergadert elke tweede dinsdagavond van de maand van 19:30 – 21:00 uur. Tijdens deze vergadering worden de verschillende te organiseren activiteiten besproken en afgeronde activiteiten geëvalueerd. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, een vergadering bij te wonen. Graag wel vooraf aanmelden via or.ohb@o2g2.nl.

Vrijwilligers

Regelmatig hebben we ook extra hulp nodig bij activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van een vrijwilligerslijst die we als eerste raadplegen. Geef je op als vrijwilliger via or.ohb@o2g2.nl.

Verantwoording

De Ouderraad legt ieder jaar verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. Dit doen we niet meer door een fysieke AOV (Algemene Ouder Vergadering) te beleggen. Dit omdat er geen belangstelling voor is vanuit de ouders. In plaats daarvan wordt hiervoor begin november een aantal documenten opgeleverd die hieronder worden geplaatst. Het jaarverslag en de exploitatierekening hebben betrekking op het vorige schooljaar. De begroting heeft betrekking op het huidige schooljaar.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies