“Nu snap ik de wip-wap! Omhoog is wip, omlaag is wap”

Onze speerpunten

Leren is leuk

Het belangrijkste doel op de Oosterhoogebrugschool is dat alle leerlingen leren leuk vinden. Tot twaalf jaar zijn de meeste leerlingen leergierig, de leerlingen die dat vanuit zichzelf niet zijn helpen wij om hun intrinsieke motivatie (de motivatie uit de leerling zelf) te activeren. Dat doen wij door leerlingen actief te laten leren en mee te laten denken over hun persoonlijke leerdoelen.

Actief leren

We betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces en stimuleren hen zelf regie te nemen over wat en hoe ze leren. Dat doen wij met ‘actief leren’.

Wat zijn de belangrijke onderdelen van actief leren?

 • Eigenaarschap: de leerling is verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en -doelen.
 • Intrinsieke motivatie: we motiveren de leerling om het leerdoel uit zichzelf te bereiken, omdat deze betekenisvol is voor de leerling.
 • Proces en doel: voor de leerling ligt de nadruk op het actieve leerproces. Wat is mijn doel? Wat heb ik nodig om dat te bereiken? Werkt mijn plan van aanpak of moeten we de iets bijstellen? Uiteindelijk is het streven om het beoogde doel te behalen.
 • Zelfsturend leren: de leerling bereikt met begeleiding van de leerkracht zo zelfstandig mogelijk de leerdoelen.
 • Samenwerkend leren: leerlingen werken samen aan leerdoelen en wisselen ideeën, plannen en oplossingen met elkaar uit.

Hoe werken wij aan actief leren?

In de klas werken de leerlingen aan hun eigen leerdoel. Dit leerdoel kan voortkomen uit de lesstof of uit de werkhouding. De leerling bedenkt het leerdoel en het plan van aanpak samen met de leerkracht. Hierbij leggen we de nadruk op het proces, reflectie, eigen handelen en de intrinsieke motivatie. Daarbij gebruiken we als basis:

 1. De leerdoelen van de leerling staan centraal. Daarbij gebruiken we het Activerende Directe Instructie-model.
 2. De leerdoelen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen. Dit kan verschillen binnen een klas.
 3. De leerkracht heeft een begeleidende rol. De nadruk ligt op zelfstandig werken en waar nodig geeft de leerkracht input, hulp en begeleiding.
 4. De leerlingen maken zelf keuzes over wat ze leren en hoe ze leren.
 5. De leerlingen werken samen, volgens de ideeën van samenwerkend leren.

Vreedzame School

Op onze school hanteren wij de methode Vreedzame School. Met deze methode leren we kinderen:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • op een opbouwende manier meningsverschillen op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
 • open te staan voor verschillen tussen mensen

Daarover geven we les aan leerlingen. In die lessen leren leerlingen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Zij leren bijvoorbeeld de waarde van een compliment aan een andere leerling. Een ander voorbeeld is dat leerlingen leren om elkaar te helpen wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Deze lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Maar daar blijft het niet bij. De methode wordt de basis voor de omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Daarvoor is een stevig traject nodig om te zorgen dat we op die manier werken. Dat duurt twee schooljaren.

Met het programma van de Vreedzame School zorgen we er hier op school met z'n allen voor dat iedereen zich zo fijn mogelijk voelt. Dat doen we door de lessen van de Vreedzame School, met ons pestprotocol en door middel van voorleven.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies