“Meester, ik heb vandaag gesmolten appelstroop op mijn brood”

Kwaliteit

We hebben hoge verwachtingen van ons onderwijs en we willen een goede kwaliteit leveren. Daarom houden onze leerkrachten de vooruitgang, ontwikkeling en stemming van leerlingen zorgvuldig bij. Daar letten we goed op in de persoonlijke omgang en in klassituaties. In aanvulling op onze persoonlijke benadering, meten we de groei van onze leerlingen bijvoorbeeld tijdens werkstukken, projecten en toetsen.

Ontwikkeling volgen

We leggen alle resultaten vast in het Leerling (Ontwikkeling) Volg Systeem. De resultaten onderzoeken en bespreken we regelmatig, zodat we een goed beeld krijgen van de ontwikkelingslijn van elk kind.

We volgen de leerlingen ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we SCOL (vragenlijsten op de computer). De sociale vaardigheden, werkhouding en schoolbeleving vinden wij namelijk erg belangrijk.

Passend niveau

Door hier goed op te letten, kunnen wij inschatten of we onze leerlingen op een passend niveau klaarstomen voor het voortgezet onderwijs. 

Als blijkt dat onze school beneden verwachting scoort op een bepaald onderdeel, maken we een plan van aanpak voor verbetering op dat gebied. We maken dan afspraken en stellen nieuwe doelen voor het te wensen eindniveau. Vervolgens werken we consequent aan het uitvoeren van het plan zodat we weer op het gewenste niveau komen.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies