“Nu snap ik de wip-wap! Omhoog is wip, omlaag is wap”

Medezeggenschapsraad

Samen werken we aan een goed resultaat! Samen met de leerkrachten, samen met de ouders/verzorgers, samen met de school. Dat is de medezeggenschapsraad (MR). Als school luisteren we graag goed naar de meningen en ideeën van ouders/verzorgers en leerkrachten. De MR is daarvoor een belangrijke groep die ons raad en inzicht geeft.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

  • de schoolorganisatie
  • het personeelsbeleid
  • het financieel beleid 

Besluiten

Het bestuur van de school moet elk belangrijk besluit dat ze wil nemen, voorleggen aan de MR. Ook mag de MR (on)gevraagd haar standpunt bekend maken aan het bestuur.

De MR vergadert één keer per 6 weken en laat via infobulletins weten wat de MR heeft besproken. Het gevoerde beleid maken we ieder jaar bekend in ons jaarverslag. 

MR-leden

  • Arno Prins (ouder, voorzitter)
  • Menno Oedekerk (ouder)
  • Thom Pijper (ouder)
  • Randall Zieck (leerkracht)
  • Ineke ten Brinke (leerkracht)
  •  

E-mail: mr.ohb@o2g2.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die vallen onder Openbaar Onderwijs Groningen.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies