“Meester, ik heb vandaag gesmolten appelstroop op mijn brood”

Onze aanpak

Wij kiezen onze aanpak en leermethodes met zorg. We kiezen voor methodes die passen bij de tijd van nu en de leerlingen. Want zij moeten goed met de methodes kunnen leren. Met regelmaat evalueren en vernieuwen wij onze methodes en aanpak. Op dit moment werken wij met klassieke lessen en taakuren.

Klassieke lessen

In de klas geven wij vaak uitleg en instructie over allerlei onderwerpen. De sfeer is rustig, de leerkracht legt iets uit of laat wat zien en gaat in gesprek met de leerlingen. Daarbij ziet de leerkracht of leerlingen het lastig vinden of juist meer uitdaging willen. Leerlingen die meer willen, vinden extra uitdaging in verrijkingsstof. Leerlingen die wat moeite hebben, begeleiden wij met aangepaste leerstof.

Taakuren

In de taakuren leren leerlingen soms in hun eentje en soms in groepjes. Daarbij vormen drie dingen de basis:

1. Vrijheid van keuze

Onze leerlingen leren zelf keuzes te maken. Daarom mogen zij in de taakuren kiezen in welke volgorde ze bepaalde taken uitvoeren. We leren kinderen in de onderbouw en middenbouw te werken met een dagplanning en in de bovenbouw met een weekplanning.

De verantwoordelijkheid voor de planning ligt zo voor een groot deel bij de leerlingen. Deze vrijheid motiveert leerlingen om actief te leren. Bovendien zien we dat leerlingen plezier ervaren, zij zijn trots op hun eigen prestaties.

2. Zelfwerkzaamheid

Tijdens de taaklessen werken leerlingen voor een groot deel zelf aan een opdracht. Daarbij oefenen we de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dat betekent dat leerlingen zonder sturing hun eigen werk kunnen invullen en doen. Om dat te bereiken bouwen we de taken zo op, dat de leerlingen actief betrokken zijn en goed moeten nadenken over wat ze wanneer gaan doen. Dit bevordert de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel.

3. Samenwerking

We hechten veel waarde aan samenwerken. Dit geven we een belangrijke plek in de ontwikkeling van leerlingen. Dat kan betekenen dat leerlingen elkaar helpen of samen een opdracht maken. Dat gebeurt tussen kinderen van hetzelfde niveau en van verschillende niveaus. Zo leren de leerlingen zich inleven in een ander en respectvol met elkaar om te gaan.

Zie voor de specifieke methodes per vak de schoolgids.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies